Pēdējā laikā nereti ir gadījumi, kad vadītājam nav atļauts atrasties pie transportlīdzekla iekraušanas, turklāt pēc iekraušanas transportlīdzeklis tiek arī aizzīmogots.

Vai šajā gadījumā ir kāds pārkāpums?

Jā, ir – 8. pantā CMR konvencijā teikts: “Pieņemot kravu, pārvadātājam ir pienākums pārbaudīt pavadzīmē izdarīto ierakstu pareizību par paku skaitu, kā arī to marķējumu un numuriem, kravas ārējo stāvokli un tās iepakojums. Ja pārvadātājam nav pietiekamu iespēju pārliecināties par ierakstu pareizību, viņam pavadzīmē jāieraksta pamatotas atrunas. Viņam arī jāpamato jebkādas viņa izteiktās atrunas attiecībā uz preču un to iepakojuma ārējo stāvokli. "

Kādus riskus tas rada?

1. Krava var neatbilst dokumentos deklarētajam, tas ir, no iztrūkuma līdz kontrabandai

2. Krava var būt nepareizi novietota un nostiprināta kravas nodalījumā – pārvietošanās un bojajūma risks, nepareizs svars gar asīm

Tā visa rezultātā - pārvadātāja zaudējumi un atlīdzības prasības, risks zaudēt klientu utt.

Ko darīt?

1. Nekavējoties paziņot Klientam par to un gaidīt norādījumus (visas darbības jāreģistrē rakstiski)

2. Neatstājiet iekraušanas vietu

3. Make notes in all copies of the CMR consignment note, including the sender’s copy.

4. Un jebkurā gadījumā ir jāpārliecinās, vai krava ir pareizi novietota un nostiprināta, kā arī tās atbilstība pavadzīmē norādītajiem datiem.

Droša pārvadājumus!